Kva vi gjer
Opplæringskontoret for Indre Hordaland vart starta opp i 1995. Vi er eit fleirfagleg opplæringskontor, eigd av våre 52 medlemsbedrifter frå ulike bransjar. Målet vårt er å koordinera og gjennomføra tiltak innan fagopplæring i samsvar med Lov om Fagopplæring i Arbeidslivet. Opplæringskontoret samarbeider med medlemsbedriftene om å leggja tilhøva til rette for best mogleg opplæring fram mot fagbrev. Opplæringskontoret legg og tilrette kurs, mellom anna for folk utan lærekontrakt, men med lang yrkespraksis, slik at dei også kan ta fagbrev.
 
Våre viktigaste arbeidsoppgåver
- Teikne kontrakter med lærlingane på vegne av medlemsbedriftene
- Fylgje opp læreforholda og sjå til at lærlingane får rett opplæring
- Rekruttering/formidling av lærlingar og lærekandidatar
- Få kvalifisert opplæring av personell til næringane
- Arrangere kurs for lærlingar og praksiskandidatar
- Informere om og marknadsføre lærlingeordninga
- Rekruttere nye lærebedrifter og informere om nye lærefag
- Samarbeid med skular, kommunar, etatar, Fylkeskommunen
 

Vedtekter
Du kan lese meir detaljert i kontoret sine vedtekter her.
 
 

Årsrapport 2022
Her kan du lese vår årsrapport 2022.
 
Tilsette
 
Randi Ulleland
 
Tittel: Dagleg leiar
Mobil: 95 81 63 73
 
Styret
 
Trude Kvarekvål Lydvo
 
Tittel: Styreleiar
Tilsett: Voss kommune
E-post: trude.lydvo@voss.kommune.no
 
  Bjarte Vines
 
 Tittel: Nestleiar
 Tilsett: Vangen Elektriske AS
 
Kjell Harald Fenne
 
Tittel: Styremedlem
Tilsett: Biltunet Voss AS
 

 
Trond Nordpoll
 
Tittel: Styremedlem
Tilsett: NOBI Bygg & Betong AS
E-post: trond.nordpoll@nobi.no
 
 
Svein Inge Styve
 
Tittel: Styremedlem
Tilsett: Voss vidaregåande skule
 
Stig Øyvind Rio Kvarme

Tilsett: Voss Bygg & Anlegg AS
Tittel: Varamedlem
Epost: stig@voss-bygg-anlegg.no 
 
 
 
  Leif Johan Mandelid
 
 Tittel: Personleg vara for Svein Inge          Styve
 Tilsett: Voss vidaregåande skule
 
Petter Ringheim
 
Tittel: Varamedlem
Tilsett: Vossevangen Bil AS
E-post: p-ringhe@frisurf.no
 
Her finn du oss
 
 
Opplæringskontoret for Indre Hordaland         
Brynaskogen 25
5705 Voss
 
Tlf: 95 81 63 73
 


OKIHO på facebook  
Aktuelt
Andre nettstader
Nye fagbrev
Opplæringskontoret for Indre Hordaland

 Telefon
 95 81 63 73
 Adresse
 Brynaskogen 25
 5705 VOSS        Rediger