Hjulutrustningsfaget

Hjulutrustingsreparatørar kan få arbeid hjå dekkreparatørar eller vulkanisørar, men òg hjå dei store bilverkstadene som har behov for spesialistar på hjulutrusting.

Ein hjulutrustingsreparatør skal kunne arbeide effektivt, rasjonelt og planmessig, både sjølvstendig og saman med andre. Gode kommunikasjonsevner er viktig. Du bør ha godt handlag og vere fingerferdig.

Informasjonen er henta frå vilbli.no.