Anleggsmaskinførarfaget

Som anleggsmaskinførar kan du få jobb i bygg- og anleggsverksemder.

 Anleggsmaskinføraren arbeider både sjølvstendig og saman med andre. Det er viktig at anleggsmaskinføraren har positive haldningar til natur og miljø, sikkerheit og vernearbeid. Du må kunne kommunisere med kundar og jobbe planmessig. Du bør ha godt handlag og interesse for maskiner.

Informasjonen er henta frå vilbli.no.