Yrkessjåførfaget

Arbeidsplassane til yrkessjåføren finn du i transportbransjen, innan både godstransport og persontransport. Yrkessjåføren må i sitt arbeid vise ansvarsmedvit, samarbeidsevne, nøyaktigheit, serviceinnstilling og evne til å planleggje sin eigen arbeidsdag. Yrkessjåføren må ha evne til å kommunisere med dei ulika aktørane.

Informasjonen er henta frå vilbli.no.