Bakarfaget

Bakarfaget


Som bakar kan du få jobb i konditori og bakeri. Det finst òg arbeidsplassar på hotell, restaurantar og i andre storhushald. Ein bakar skal kunne arbeide planmessig, rasjonelt, effektivt og nøyaktig, i samsvar med produktspesifikasjonane til bedrifta og ønska og behova til kundane. Du bør ha interesse for matvarer og kunne arbeide hygienisk. Du bør òg vere kunderetta og kunne yte god service.

Informasjonen er henta frå vilbli.no


Medlemsbedrifter i faget