Barne- og ungdomsarbeidarfaget

Som barne- og ungdomsarbeidar kan du få arbeid i barnehagar, barneparkar, skolar, skolefritidsordningar, klubbar og kommunale etatar.

Det er viktig å kunne setje teoretiske kunnskapar om til praksis. Du må vere flink til å komme i kontakt med menneske, vere ansvarsbevisst og ha samarbeidsvilje, samhandlingskompetanse og observasjonsevne.

Informasjonen er henta frå vilbli.no