Betongfaget

 

Som betongfagarbeidar kan du få jobb i entreprenørbedrifter, kommunale etatar, Statens vegvesen, hos eigedomsforvaltarar, Statkraft eller murar- og tømrarmeistrar.

Betongfaget krev sjølvstendige utøvarar som er kreative, nytenkjande og miljøbevisste. Du må òg kunne samarbeide med andre. Du må kunne arbeide planmessig og nøyaktig og ha godt handlag.

Informasjonen er henta frå vilbli.no

Medlemsbedrifter i faget