Bilfaget, tunge køyretøy

Ein bilmekanikar på tunge køyretøy arbeider ved verkstader for tunge køyretøy.

 Ein bilmekanikar på tunge køyretøy skal kunne arbeide planmessig, rasjonelt og effektivt, sjølvstendig og saman med andre. Du må ha kunnskapar og dugleik innanfor elektroteknikk, elektronikk, datateknologi og nettbaserte løysingar. Du bør vere ansvarsbevisst og ha godt handlag og praktisk sans.

Informasjonen er henta frå vilbli.no

Medlemsbedrifter i faget