Bilfaget, lette køyretøy

Som bilmekanikar på lette køyretøy arbeider du som regel på bilverkstader.

Ein bilmekanikar på lette køyretøy må kunne arbeide sjølvstendig, planmessig, effektivt og nøyaktig. Faget krev stadig vidare- og etterutdanning på grunn av den raske teknologiske utviklinga, og du bør ha god teknisk innsikt og godt handlag. Du må kunne kommunisere med medarbeidarar og kundar.

Informasjonen er henta frå vilbli.no