Fjell- og bergverksfaget

Som fjell- og bergverksarbeider kan du få jobb innan bergindustrien og i anleggsbransjen, både i private og offentlege bedrifter.

Fagutførelsen kan variere fra manuelt arbeid til bruk av svært avanserte maskiner, og krev både godt handalag, teknisk innsikt og god fysikk. Fjell- og bergverksarbeidaren arbeider både i sjølvstendig og i arbeidsfelleskap, noko som stiller krav til samarbeidsevner. Det krevast gode kunnskapar og ferdigheiter i faget. Omsynet til natur, miljø og ressursar er viktig.

Informasjonen er henta frå vilbli.no.

Medlemsbedrifter i faget