Industrimekanikarfaget

Som industrimekanikar kan du få jobb innanfor mellom anna kjemisk og mekanisk industri, oljeverksemd, skipsbygging og treforedling.

Ein industrimekanikar må kunne arbeide sjølvstendig, men òg saman med andre. Du bør ha godt handalag og vere nøyaktig.

Informasjonen er henta frå vilbli.no.

Medlemsbedrifter i faget