Logistikkfaget

Ein logistikkoperatør kan arbeide i transportbransjen og i ei rekkje andre bransjar, som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstadindustri, metallurgisk industri og annan industri eller næringsverksemd.

Ein logistikkoperatør må kunne arbeide effektivt, planmessig, nøyaktig og rasjonelt, både sjølvstendig og saman med andre. Du må kunne yte service overfor kundar.

Informasjonen er henta frå vilbli.no.