Service- og administrasjonsfaget

Ein service- og administrasjonsmedarbeidar jobbar i offentlege verksemder, bibliotek, service- og informasjonssenter og i private bedrifter. Ein service- og administrasjonsmedarbeidar må kunne arbeide planmessig, systematisk, rasjonelt og effektivt. Det er viktig med god skriftleg og munnleg framstillingsevne både i norsk og framandspråk, og du må kunne yte god service overfor kundar.

Teksten er henta frå vilbli.no