Målar- og overflateteknikkfaget

Arbeidsplassar finnast i små og mellomstore målarbedrifter. En del bedrifter legg hovedvekta på meir spesialiserte deler av faget, som for eksempel dekorasjonsarbeid og golvarbeid.

Måleren skal kunne arbeide sjølvstendig, rasjonelt og planmessig. Du må ha gode fagkunnskapar og kunne samarbeide med kundar, leverandørar og kollegaer. Du må kunne utvise orden, vere ryddig og nøyaktig. Å kunne kommunisere godt med menneske fra ulike miljø og kulturar er ein fordel.

Informasjonen er henta frå vilbli.no.