Murar- og flisleggjarfaget

Som murar- og flisleggjar kan du få jobb i murermeisterbedrifter, entreprenørbedrifter, kommunar, fylkeskommunar, staten eller eigedomsforvaltningsbedrifter.

I murar- og flisleggjarfaget er mange moderne hjelpemiddel tekne i bruk, men tradisjonelle handverksmetodar dominerer framleis faget. Du må ha godt handlag, praktisk sans, vere nøyaktig og ha god fysikk. Murar- og flisleggjaren skal kunne kommunisere med kundar og kollegaer, og kunne arbeide planmessig.

Informasjonen er henta frå vilbli.no.