Platearbeidarfaget

Arbeidsplassar for platearbeidarar finst mellom anna innanfor kjemisk og mekanisk industri, oljeverksemd, skipsindustri og treforedling.

Ein platearbeidar må kunne arbeide nøyaktig, effektivt, rasjonelt og planmessig, både sjølvstendig og saman med andre. Du bør ha teknisk innsikt, sosial kompetanse og godt handlag.

 Informasjonen er henta frå vilbli.no.

Medlemsbedrifter i faget