Produksjonsteknikkfaget

Arbeidsplassar finnast både i små og store industribedrifter. Du bør ha praktisk sans, godt handlag og vere nøyaktig. Du bør kunne arbeide sjølvstendig og saman med andre. Interesse for ny teknologi er òg viktig.

Informasjonen er henta frå vilbli.no.