Reiselivsfaget

Ein reiselivsmedarbeidar kan arbeide innanfor ei rekkje verksemder, til dømes reise- og bookingbyrå, turoperatørar, turistkontor, jernbaneselskap, event- og attraksjonsbedrifter og ferjereiarlag.

Du må kunne arbeide sjølvstendig, planmessig og effektivt, ofte i høgt tempo. Reiselivsmedarbeidaren må kunne kommunisere og samhandle med menneske frå ulike kulturar og yte god service. Du må ha gode språkkunnskapar, kulturforståing, geografiske kunnskapar og sosial dugleik.

Informasjonen er henta frå vilbli.no.